Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Clever Toys® S.R.L. este înregistrată în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu numărul 32188 din 09.07.2014.

Clevertoys.ro garantează confidenţialitatea datelor personale.

Datele personale introduse de catre client vor fi folosite de CleverToys® numai in scopul declarat al acestui site, acela de comercializare. Informatiile de identificare sunt necesare pentru emiterea facturilor si pentru livrarea produselor la domiciliu si in nici un caz nu vor fi furnizate unei terte parti.

Clevertoys.ro nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Informaţii privind protecţia datelor personale:

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. CLEVER TOYS® S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de S.C. CLEVER TOYS® S.R.L. numai in scopul declarat al site-ului www.clevertoys.ro. Informatiile din formularul de inscriere sunt necesare pentru a va trimite confirmarea comenzilor, a voucherelor, anuntarea reducerilor în curs. Scopul colectării datelor este de a face dovada ca persoanele care intra in posesia produselor si serviciilor comercializate de catre firma S.C. CLEVER TOYS® S.R.L. au varsta legala de utilizare a acestora, respectiv 18 ani sau pentru a putea demonstra, ca datele cu privire la identitatea clientilor folosite in evidenta contabila a operatorului sunt veridice. Totodata, informatiile confidentiale furnizate de utilizatorul www.clevertoys.ro pot fi folosite si in scopul personalizarii serviciilor oferite clientilor nostri.

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de dumneavoastra. Nu sunteti obligat sa furnizati datele, dar acestea sunt necesare la prelucrarea cererii dvs. si onorarea serviciilor oferite de noi. Eventualul refuz al dumneavoastra de a ne oferi datele solicitate determina imposibilitatea noastra de a va oferi serviciile solicitate.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre S.C. CLEVER TOYS® S.R.L. si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:
- parteneri contractuali ai operatorului;
- furnizori de servicii si bunuri;
- autoritati publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justitie).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteţi la S.C. CLEVER TOYS® S.R.L. o cerere scrisă, datată şi semnată. S.C. CLEVER TOYS® S.R.L. este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţii:*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

S.C. CLEVER TOYS® S.R.L. ia toate masurile organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale, ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Revizuirea Politicii de Confidentialitate

S.C. CLEVER TOYS® S.R.L., în calitate de autor/ proprietar/ administrator al website-ului www.clevertoys.ro poate, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca Politica de Confidentialitate prin actualizarea ei. Aşadar, aveti obligaţia, periodic, sa vizitati aceasta pagina in vederea luarii la cunostinta a noutatilor aparute in cuprinsul sau.

Marcă înregistrată

Clever Toys®, logo-ul CleverToys şi denumirea "pune-ţi mintea la joacă" sunt Marcă Înregistrată la OSIM prin Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 132163 din 04.03.2014.

Toate drepturile rezervate. Utilizarea acestui site semnifică acordul tău la Termeni și condiții. Website & SEO: Okkwebmedia | Grafică & WebDesign:

© 2008-2018 Clever Toys®. All Rights Reserved. Clever Toys®, logo-ul CleverToys și denumirea "Pune-ți mintea la joacă" sunt Marcă Înregistrată la OSIM.
LEGO®, logo-ul LEGO, DUPLO și Minifigurina sunt mărci înregistrate LEGO Group. © 2018 The LEGO Group